Inauguracja i wprowadzenie do bezpieczeństwa w IT

Rozpoczęliśmy kolejną edycję Perceptus IT Security Academy – cykl spotkań poświęconych cyber bezpieczeństwu, które będą się odbywać na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie w głównej mierze bezpieczeństwu sieci, tworzeniu projektów sieciowych i monitorowaniu infrastruktury serwerowej. Adresowana jest nie tylko do uczniów i studentów, ale wszystkich tych, których zainteresuje tematyka, poruszana w trakcie zajęć.

Inauguracja była okazją do przeprowadzenia pierwszego wykładu, który stanowił wprowadzenie do tematyki akademii. Omówiono najnowsze zagrożenia czyhające na użytkowników oraz zaprezentowano narzędzia wspomagające ochronę przed nimi.
Uczestnicy zmierzyli się z testem, który będzie głównym kryterium dla rekrutacji do grup warsztatowych. Wykłady maja charakter otwarty. Zajęcia będą prowadzone przez praktyków: pracowników firmy Perceptus oraz partnerów technologicznych firmy. Aspektem wyróżniającym zajęcia będzie nacisk na naukę praktycznych umiejętności.

Dzięki uczestnictwu w akademii, słuchacze będą mieli szansę lepszego zaistnienia na rynku pracy. Zdobędą cenną wiedzę i doświadczenie w temacie IT Security, zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania. Na osoby wyróżniające się w trakcie akademii czekają płatne staże.

Kolejny wykład odbędzie się w dniu 22 listopada (czwartek) o godzinie 17, w sali 115 w budynku Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Fot. Piotr Łabaziewicz